Page 1 - Giải pháp GPon - https://ictso.top
P. 1

1. Advance deposite             Tiền đặt cọc

        2. Arrival List               Danh sách khách đến

        3. Arrival date               Ngày đến
        4. Arrival time               Giờ đến

        5. Average room rate             Giá phòng trung bình

        6. Back of the house             Các bộ phận hỗ trợ, không tiếp xúc với khách
        7. Bed and breakfast             Phòng ngủ và ăn sáng

        8. Block booking               Đặt phòng cho 1 nhóm người
        9. Check-in hour(time)            Giờ nhận phòng

        10. Check-in date              Ngày nhận phòng

        11. Check-out hour(time)           Giờ trả phòng
        12. Check out date              Ngày trả phòng

        13. Commissions               Hoa hồng(tiền)
        14. Conference business           Dịch vụ hội nghị

        15. Confirmation               Xác nhận đặt phòng

        16. Connecting room             Phòng thông nhau
        17. Continental plan             Giá bao gồm tiền phòng và 1 bữa ăn sáng

        18. Day rate                 Giá thuê trong ngày

        19. Departure list              Danh sách khách đi(trả phòng)
        20. Desk agent                Lễ tân

        21. Due out (D.O)              Phòng sắp check out
                               Đặt phòng sớm(dùng trong chương trình
        22. Early Bird
                               khuyến mại)

        23. Early departure             Trả phòng sớm
        24. Complimentary rate            Giá phòng ưu đãi

        25. European plan              Giá chỉ bao gồm tiền phòng

        26. Extra charge               Chi phí trả thêm
        27. Extra bed                Thêm giường

        28. Free independent travelers        Khách du lịch tự do (FIT)
        29. Free of charge(F.O.C)          Miễn phí

        30. Front of the house            Bộ phận tiền sảnh

        31. Front desk                Quầy lễ tân
        32. F.O cashier               Nhân viên thu ngân lễ tân
   1   2   3   4