Page 2 - JD_ITSup - https://ictso.top
P. 2

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC              Ký hiệu: …….BMTCV
                                                 Ban hành:
                                                 Ngày :


        III. KỲ VỌNG CỦA TỔ CHỨC VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ - KPIS:

        (Thước do đánh giá hiệu quả công việc theo 4 khía cạnh: 1. Tài chính, 2 Khách hàng, 3. Quy trình
        nội bộ, 4. Con người (quản lý, đào tạo phát triển đội ngũ…

          1. Follow company’s SOP and save cost
          2. Supervise and train for staffs supporting skills & handle guest complain

          3. Follow IT SOP & others
          4. Supervise, manage, training, do development plan for staffs


         06 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

        1. Trung thực:

        Trung thực là nền tảng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự liêm chính và tin tưởng
        Trung thực nghĩa là luôn tỏ ra đáng tin cậy và thẳng thắn, hành động chính trực và dám dũng cảm
        thực hiện những việc đúng đắn, sẵn sàng tố giác các hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc dối trá.

        2. Tuân thủ kỷ luật:

        Tuân thủ kỷ luật cho phép có thể triển khai các ưu tiên chiến lược. Tuân thủ kỷ luật là sự tập trung
        kiên định vào việc triển khai các chiến lược dài hạn thông qua các quá trình lên kế hoạch, đặt mục

        tiêu ưu tiên, quản lý thời gian, loại bỏ các rào cản một cách hiệu quả, và hoàn thành công việc. Tuân
        thủ các quy trình và quy định của Công ty.

        3. Nỗ lực vượt trội:
        Nỗ lực vượt trội thúc đẩy văn hóa “làm việc hiệu quả cao” tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh

        tranh. Nỗ lực vượt trội nghĩa là luôn tìm kiếm các biện pháp làm mọi thứ trở nên đơn giãn và cải tiến
        hơn, nhằm giúp đặt ra các mục tiêu để cải thiện và thách thức khả năng của chính bản thân trong việc

        đạt được các mục tiêu này và tạo các kết quả vượt trội.
        4. Trách nhiệm:

        Trách nhiệm với công việc được giao; trách nhiệm với đồng nghiệp và cấp trên. Nhận nhiệm vụ và
        nhận trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, đồng thời nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, không

        tránh né, đùn đẩy nhiệm vụ qua cho hoàn cảnh hay người khác.
        5. Chuyên nghiệp:

        Tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng cam kết cung cấp giải pháp và công cụ cho khách hàng với

                                                  Trang 2/4
   1   2   3   4