Page 4 - KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA ÔNG CHỦ NHỎ - EBOOK.DANGTRONGDAI.COM
P. 4

Làm ông chủ đã khó, làm ông chủ nhỏ lại càng khó hơn nữa. Những ông chủ
      nhỏ đa số đều xuất thân từ tầng lớp bình dân trong xã hội, nên cần phải có
      sức sống mãnh liệt như cỏ dại vậy, có tồn tại được hay không phải dựa vào
      may mắn và nghị lực của người đó. Những ông chủ nhỏ không phải là những

      người đa năng, việc gì cũng làm được, muốn lập nghiệp thì cần phải có tuyệt
      chiêu “thứ nhất độc đáo, thứ hai dám làm”, và không được cả thèm chóng
      chán. Những ông chủ nhỏ cũng giống như những “ông trùm” vậy, vừa phải
      quản lí cấp dưới theo quy định, vừa phải dùng tình nghĩa huynh đệ để đoàn

      kết mọi người với nhau.


      Chuyện về ông chủ nhỏ thì có rất nhiều, rất nhiều chuyện có thể viết thành
      sách, nếu có thời gian thì tôi sẽ viết thêm cuốn Kinh nghiệm dùng người
      quản người của ông chủ nhỏNhững tình thế tiến thoái lưỡng nan và thất bại

      của ông chủ nhỏ để các bạn cùng suy ngẫm.


      Cuối cùng, tôi xin được chia sẻ với các bạn một câu nói mà tôi biết khi còn
      trẻ, đó là: “Nếu đã chọn làm ông chủ nhỏ thì phải biết đương đầu với sóng
      gió và vượt qua khó khăn.”      TÁC GIẢ


      "Cuốn sách này không phải là chuyện bán bánh nướng, bán chân giò xông
      khói... thế nào cho đắt hàng như nhiều người thoạt tưởng? Thực ra nó là
      chuyện lên kế hoạch và thực hiện chiến lược kinh doanh để có thể khống chế

      được cục diện, vừa phát triển nghề, vừa hạn chể được đối thù cạnh tranh của
      một ông chủ."
   1   2   3   4   5   6   7   8   9