Page 19 - KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA ÔNG CHỦ NHỎ - EBOOK.DANGTRONGDAI.COM
P. 19

nhiều lần giành chiến thắng bất ngờ trên thương trường, khiến cho nhiều đối
      thủ trở tay không kịp. Đối mặt với thử thách lần này, Dương không dễ dàng
      từ bỏ mà dành hẳn hơn ba tháng để nghiên cứu thị trường mới, sau đó vui vẻ

      trở về công ty, mở cuộc họp lập kế hoạch tiến công vào thị trường mới.


      Nhân viên của Dương đều biết anh chú trọng nhất là phân tích số liệu, anh
      thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình rằng phải biết cách tìm ra điểm
      mấu chốt trong những số liệu và tài liệu thì mới có thể nhìn thấy bản chất
      của vấn đề. Bởi vậy họ đã liệt kê rất nhiều số liệu và tài liệu để minh chứng

      cho Dương thấy không nên tham gia vào thị trường biển đỏ đó.


      Dương kiên nhẫn nghe từng nhân viên trình bày, anh có thói quen để tất cả
      những người tham gia cuộc họp bày tỏ ý kiến của mình chứ không muốn chỉ

      có một mình mình thao thao bất tuyệt, vì anh biết dựa vào hai bàn tay trắng
      mà làm nên sự nghiệp thì cần phải có năng lực hơn người và sự tự tin lớn,
      nhưng tự tin cũng rất dễ biến thành tự phụ. Anh tốn tiền thuê nhân viên
      chính là để nghe họ bày tỏ ý kiến của mình, tôn trọng họ và bồi dưỡng họ
      mới là bí quyết phát triển lâu dài của công ty, nói cho cùng thì người chủ

      như anh có sáng kiến hay đến mấy cũng phải có nhân viên mới thực hiện
      được.


      Sau khi từng nhân viên đã phát biểu xong, Dương mới đứng lên tổng kết.

      Anh không chê trách rằng số liệu mà nhân viên đưa ra là sai, họ đã vất vả đi
      điều tra thị trường, nên anh cũng chấp nhận những số liệu này là thật.
      “Những số liệu này sẽ giúp ích rất lớn trong việc tìm hiểu đối thủ và vạch ra
      phương án phát triển thị trường của chúng ta.” Sau lời mở đầu, mọi người
      đều biết anh sắp đi vào chủ đề chính.      Dương có một thói quen là chia bài phát biểu của mình thành ba phần, phần
      mở đầu sẽ là tổng kết cả quá trình và tán đồng hoặc khuyến khích từng nhân
      viên; phần thứ hai là nêu những ý kiến của anh sau khi tiếp nhận kiến nghị

      của các thành viên cuộc họp; phần cuối cùng là phân công công việc sau
      cuộc họp.


      Quả nhiên, Dương chuyển chủ đề ngay và bắt đầu đi vào phần thứ hai, cũng
      là phần quan trọng nhất. Anh nói: “Tôi không biết trong lần điều tra thị
      trường này, các bạn có điều tra về nhược điểm của đối thủ hay không? Nhân

      vô thập toàn, mỗi người, mỗi doanh nghiệp đều có nhược điểm riêng, chỉ khi
      chúng ta tìm hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của họ thì mới có thể quyết
      định sẽ tiếp tục hay từ bỏ. Hiện nay, tài liệu chúng ta thu thập được đều nói

      rằng đối thủ quá lớn mạnh và không thể đánh bại được, vậy có ai có thể tìm
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24