Page 21 - KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA ÔNG CHỦ NHỎ - EBOOK.DANGTRONGDAI.COM
P. 21

bán thế ấy” nên lợi nhuận chủ yếu đến từ việc bán rượu giả.”


      Dương ngừng lại một chút, nhìn các nhân viên của mình và hỏi: “Những số
      liệu mà tôi vừa đưa ra có chính xác không?” Trong quá trình điều tra thị

      trường, nhân viên của anh cũng đã biết đến số liệu này, nhưng vì nghĩ nó
      không quan trọng nên không ghi nhớ. Dương nói tiếp: “Xét theo tình hình
      này, đại lí cấp một muốn bán vì số lượng tiêu thụ nhiều mà lãi lại lớn; trong
      khi đại lí cấp hai thì không muốn bán vì không có lãi, họ chẳng khác nào
      nhân viên vận chuyển không công của doanh nghiệp, không có lãi, còn bán

      rượu giả thì lại sợ phạm pháp; người bán hàng sau cùng cũng không muốn
      bán vì lợi nhuận quá thấp. Ở những thành phố khác có quy mô tương tự, lãi
      chênh lệch của người bán rượu buôn là 1-2 tệ một chai, còn của tiệm tạp hóa

      là 0.5-1 tệ.”


      Anh Dương nói tiếp: “Tôi thấy chúng ta có triển vọng rất lớn ở thị trường
      mới, vì đối thủ có khuyết điểm trên cả phương diện mua và bán. Tuy đối thủ
      có vẻ rất mạnh, nhưng chỉ cần nắm được điểm yếu của họ và có kế hoạch
      đúng đắn thì nhất định chúng ta sẽ thành công.” Anh không quên cổ vũ tinh

      thần của các nhân viên, cao giọng nói: “Mọi người đồng hành cùng công ty
      đến nay đã hơn mười năm rồi, người nào mới nhất thì cũng đã 4, 5 năm,
      chúng ta là một đội quân có sức chiến đấu ngoan cường, rất nhiều nhiệm vụ

      mà người khác cho là bất khả thi mà chúng ta cũng thực hiện được, tôi tin
      rằng, bây giờ chúng ta đã tìm được điểm yếu của đối phương thì nhất định sẽ
      có kế sách đột phá.”


      Nhân viên lắng nghe Dương phân tích một cách tâm phục khẩu phục, cùng
      điều tra thị trường nhưng anh không chỉ nhìn bề ngoài mà còn tìm ra cốt lõi

      của vấn đề. Bây giờ lại được nghe lời cổ vũ của anh, ai cũng cảm thấy hào
      hứng và bắt đầu trao đổi với nhau rất sôi nổi.


      Sau cuộc họp, tất cả quyết định điểm đột phá chính là khâu “bán hàng”. Vì

      nếu so sánh trên phương diện quảng cáo, cho dù có đầu tư nhiều tiền thì
      cũng không thể đuổi kịp danh tiếng tích lũy lâu năm của đối thủ. Sau khi bàn
      bạc, Dương và các nhân viên đã tìm ra phương án tăng thêm lợi nhuận cho
      những đại lí cấp hai và tiêu thụ sau cùng. Đối với những người làm kinh
      doanh, chỉ cần những đại lí cấp hai và người tiêu thụ sau cùng có lợi nhuận

      thì họ sẽ đồng ý bán hàng cho bạn, đó chính là cơ hội cho những nhãn hiệu
      mới tham gia vào thị trường. Hơn nữa, trong thị trường rượu hiện tại, lời giới
      thiệu của những người bán hàng rất quan trọng, chỉ một câu của người bán

      cũng có thể khiến khách hàng quyết định mua nhãn hiệu nào.
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26